Regulamin

Regulamin Baan.pl:

  1. Użytkownik w pełni ponosi odpowiedzialność prawną za publikowane w portalu baan.pl treści, oświadczając tym samym, że posiada do nich pełnię praw autorskich.
  2. Zabronione jest kopiowanie i przedruk artykułów opublikowanych w serwisie baan.pl. Złamanie tej zasady będzie traktowane jako wykroczenie i zgłaszane policji. Zgodnie z zapisem z art.116 ?Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne? z dnia 4 lutego 1994 roku.
  3. Treść zamieszczana w serwisie baan.pl musi być unikalna, nie może być zamieszczana na innych stronach ani wcześniej, ani po dodaniu jej do serwisu baan.pl.
  4. Artykuły zamieszczane w serwisie muszą być zgodne z polskim prawem, nie mogą również zawierać treści przeznaczonych dla dorosłych.
  5. Ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zapoznając się z treścią artykułów w serwisie baan.pl rozumiesz, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, a zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym, nie stanowią ani porady, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach. Właściciel serwisu baan.pl nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych na serwisie w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Treść artykułów wyraża poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami przez osoby trzecie.